REPERE IDENTITARE ALE SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI


„(…) Omul trebuie să se dezvolte în integritatea lui, în bidimensionalitatea lui.  El este și materie și spirit, și natură și cultură, și sensibilitate și rațiune, și determinism și libertate, deci și social și  individual.  Împotriva unidimensionalizării omului, lectura rămâne și astăzi unul dintre cele mai eficiente mijloace. Prin lectura unei cărți, monologul autorului se convertește în monologul cititorului.
Lectura stimulează monologul, meditația, abstractizarea, generalizarea, creația.” (Henri Wald, „Limbaj și valoare”, Ed. Enciclopedică română, 1973)

UNIVERSITATEA de VEST din Timișoara – Facultatea de Litere, Istorie și Teologie; Revista „Almăjana” – Bozovici și Editura Excelsior Art – Timișoara
vă invită, dragi prieteni, la un eveniment important, necesar și valoros. El se petrece aici, la Timișoara, nu întâmplător.
Desfășurătorul programului cuprinde și lansarea a două cărți care, cred, vor fi citite, discutate și vor rămâne drept material de studiu pentru generațiile următoare de cercetători și critici ai istoriei literare, dar și o lectură plăcută, instructivă pentru cititori.
Una dintre aceste cărți este „Dorziana – o (re)construcție a textului prin limbaj”, semnată de Florina-Maria Băcilă. Acest studiu este de fapt o premieră națională, dacă nu chiar mai mult decât națională. O spune clar și documentat autoarea. Lucrarea a apărut sub egida Editurii Excelsior Art și este, la Editura Excelsior Art, „Cartea Anului 2016” (Corina Victoria Sein)

afis-dorziana

 

 

Reclame

Noutăţi editoriale – la dispoziţia cititorilor, septembrie 2016


Copertă Florina

STILISTICA SUFLETULUI CREŞTIN

(…)

„Literatura detenţiei este literatura disperării, a revoltei, a pocăinţei, de asemenea, a întoarcerii la lucrurile simple, adevărate, a înţelegerii senine. Aceşti intelectuali de elită sau simpli autodidacţi recitau, în recluziune, versuri, învăţau limbi străine, ţineau cursuri de filozofie, se ascultau unii pe alţii, cultivau iubirea de Dumnezeu şi de Aproapele. Pentru Florina Băcilă, Traian Dorz este, fără îndoială, un model demn de urmat, un model de acurateţe sufletească şi de transgresare a limitelor. Simţim, de la prima până la ultima filă a cărţii, cum, dincolo de actul analizei lexicale şi sintactico-semantice, autoarea se lasă fascinată, înstăpânită iremediabil, de luminile orbitoare ale cuvântului religios. O atrage mesajul, de bună seamă, conectarea la divin, angajarea, prin cuvânt, în intervalul ilimitat al devenirii spirituale. Analizele sale se supun acestei linii directoare, care străpunge pânza împovărător-iluzoriului cotidian şi se cantonează impecabil în spaţiul generos, unic, al iubirii de Hristos. Există o verticalitate a demersului, o puritate a lui, incontestabilă. O asumată – aş fi înclinată să spun, convinsă fiind că nu mă abat anormal de la sensul dominant al receptării acestui text acaparant şi ofertant – neutralitate a actului interpretativ, instaurat ca pentru a nu deregla ascendentul traiect al cuvântului biblic.
Prin destin, martirii sunt foarte apropiaţi de sfinţi, de canonizaţii Bisericii Ortodoxe, creştine, în general. Asemenea sfinţilor, ei se, parcă, în timp, ascetizează, înălţându-se, se subţiază, abandonează învelişul carnal. Sfântul, ascetul, martirul ţin de cunoaşterea sacră, aşezată dincolo de cuvinte. La întrebarea „Ce este un necredincios?”, Nietzsche necredinciosul se pare că ar fi spus: „Da, recunosc, e o infirmitate. Îmi lipseşte credinţa.”. Necredincioşii sunt, cu alte cuvinte, oameni bolnavi? Dar este, oare, infirmul mai bolnav decât mine? Cine şi cu ce instrumente măsoară credinţa sau necredinţa cuiva? Avem acest drept? Cum rămâne atunci – şi este doar un exemplu printre nenumăratele de acest fel care există în lume – cu lugojeanul care a făcut înconjurul lumii în scaunul cu rotile? Am fi fost în stare să facem acelaşi lucru? Cine l-a ajutat pe acest individ neînfricat să-şi depăşească limitele?” (…) (conf. univ. dr. Simona Constantinovici)

Dorziana – o (re)construcţie a texului prin limbaj, Florina-Maria Băcilă, Editura Excelsior Art, septembrie 2016

Editura Excelsior Art / Noutăţi editoriale – septembrie /Dorziana – O (re)constructie a textului prin limbaj 2016


Copertă Florina
„Prevăd o carte extraordinară într-un domeniu de covârşitoare sensibilitate – stilistica –, poate şi din gândul că, într-o pictură din biserică, se vede «obrazul celui ce-i scris pre icoană» (Varlaam), iar într-o poezie religioasă creştină îmi apare poetul şi «umilirea» artistică faţă de Dumnezeu, cinstirea creaţiei noastre şi a universului. (…)
E nevoie de curaj să pătrunzi «mesajul duhovnicesc» din poezia lui Traian Dorz şi distinsa Florina Maria Băcilă recunoaşte: «A accepta o provocare înseamnă, înainte de toate, a păşi de bunăvoie, asumându-ţi orice risc, pe un tărâm incitant, cu cât mai puţin cunoscut, cu atât mai fascinant. Nu altfel stau lucrurile când provocarea care îţi stă în faţă se referă la interpretarea limbajului unui poet. Dar acest demers presupune, pe lângă altele, o încercare de pătrundere în universul de semnificaţii al creaţiei lirice dinspre expresie: prin limbaj, poeţii redescoperă pitorescul limbii, (re)creează punţi de legătură între complexul sonor al cuvintelor şi semantica acestora.»” (Constantin Teodorescu)

Dorziana – O (re)construcţie a textului prin limbaj, Florina-Maria Băcilă, Editura Excelsior Art, septembrie 2016