Provocarea noastră: vino pe drumul cărţii / 10


În februarie 2014, Editura Excelsior Art a „adunat” un număr de 24 de ani de activitate. Peste numai 12 luni, vom sărbătorii un sfert de veac. Vom marca, cei 25 de ani de activitate editorială, şi prin editarea unui Dicţionar al scriitorilor, care, de-a lungul anilor, au devenit colaboratori ai Editurii.

Astăzi vă propunem, din Colecţia Biblioteca Excelsior Art. Beletristica. (Art Poetica), volumul Poezii semnat de Octavian Petrescu.

poezii

Octavian Petrescu s-a născut la data de 16 aprilie 1979, în localitatea Vălenii de Munte, judeţul Prahova. Absolvent al Facultăţii de Matematică, Universitatea Bucureşti.

Îmi face plăcere să constat că şi la o generaţie care se poate considera încă tânără, poezia este luată foarte în serios, chiar sub forma cultivării versificaţiei aşa-numit clasică. Verslibrismul, al cărui părinte este Walt Whitman, face ravagii prin creaţia autorilor de azi, purtând tarele închipuit postmoderniste ale verbiajului delirant, nestrunit de nici un criteriu al armoniei arhitectonice. (…)
Aşadar, poetul este deja un profesionist al versului melodic. La lectură, constatăm un registru tematic destul de larg. O simplitate transparentă în piesele de un lirism intim constituie uvertura înspre poemele de meditaţie şi atitudine. Treptat atmosfera lirică este din ce în ce mai încărcată de interogaţii şi constatări dramatice. De la seninătatea proprie ambianţelor juvenile, autorul parcurge un traseu logic spre problemele existenţiale. Nu sunt puţine poemele ample, alternând retorismul cu meditaţia patetică. Perspectivele seninătăţii infinite se întretaie cu drumurile închise şi aici apar unele tente simboliste, ba chiar expresioniste, de trăiri întunecate, tragice.
(…) Coloratura liricii lui Petrescu include şi unele nuanţe satirice, inteligent conduse, cu tonalităţi de grotesc şi cu o critică ascuţită a unor metehne contemporane. Desigur, aici se pot invoca similitudini cu poemele eminesciene cu tentă socială. Într-un cuvânt, volumul de faţă este valoros şi atestă un nume autentic în poezia contemporană românească. (Lucian Bureriu)

 

ÎNCHISOARE

Tu, dragoste sublimă, lumin-a pasiunii,
Tu, cântec ce se naşte din patima luminii,
Cum ai putut în tine s-ascunzi după nobleţe,
Ca într-o închisoare, atâta frumuseţe,
Să laşi femeia goală în lanţuri să se zbată
Şi-n rece întuneric să moară-nsingurată?

Ca-ntr-o capelă-n care un înger e legat,
Paşit-am fără veste în tristul tău palat,
Şi s-a făcut lumină în suflet deodată;
Vazut-am atunci fata plângand nemângâiată…
Simţind lumina caldă, ea tremura în soare;
Din ochii ei cei tulburi curgeau mărgăritare.

 

LUPUL

Sufletul nu se vede în oglindă,
Doar chipul, chipul trist şi obosit,
Şi lacrima din ochii licărind
A noaptea care vrea să îi cuprindă.

Aşa nici tu nu mi-ai văzut iubirea,
Doar faptele venite din durere,
Atunci când te iubeam fără putere
Şi frică îmi era de despărţirea
Ce-mi bântuia rătăcitorul suflet
Cuprins de frumuseţe şi de urlet.

Ca lupul prin pădure hoinărea,
Sub clarul nesfârşit de lună plină,
Ce-n ochii reci lumina-şi revărsa…

Iar lupul de durere saliva
Înfometat de raza de lumină…

 

LACRIMI DE OTRAVĂ

Femeie, esti divină, un amalgam de visuri,
De sentimente care se scurg din paradisuri!
Ca pe-o statuie albă te mangâi, te contemplu;
În jurul nostru totul se-nchide ca un templu;

Şi-n lumea nou creată eu te cuprind în braţe,
Iar marmura cea albă în carne se preface;
Ne contopim apoi într-o iubire albă…
Din ochii tăi cei galeşi curg lacrimi de otravă.

 

 

Omagiu adus lui Eminescu


POEZII
Eminescu

Infinită-i poezia,
Milioane sunt de “escu”,
Însă, mai presus de lume,
Străluceşte Eminescu!

Lăcrimând ca o icoană,
El din moarte ne-ocroteşte,
Până şi acum când ţara
Moare-ncet şi se-ofileşte…

Vrând cu versul să salveze
Adevărul otrăvit,
Nu uitaţi că pentru oameni
Eminescu a murit.

Aruncat într-o celulă,
Cu o nobilă hoţie
Cum că dragostea de ţară
S-ar traduce-n nebunie,

Între zidurile grele
Ce îi distrugeau fiinţa,
Injectat cu fericire
Să-i stârpească suferinţa…

Din volumul Poezii, Octavian Petrescu, Ed. Excelsior Art, 2013

Cărţi pentru biblioteca ta / 1


NOI PROPUNEM

TU ALEGI

poeziiPoezii, Octavian Petrescu

Îmi face plăcere să constat că și la o generație care se poate considera încă tânără, poezia este luată foarte în serios, chiar sub forma cultivării versificației așa-numit clasică. Verslibrismul, al cărui părinte este Walt Whitman face ravagii prin creația autorilor de azi, purtând tarele închipuit postmoderniste ale verbiajului delirant, nestrunit de nici un criteriu al armoniei arhitectonice. Domnul Petrescu nu se abate nici din întâmplare de la ceea ce și-a propus, adică o utilizare a metricii fixe, ceea ce se întâmplă destul de rar, ceea ce este mai dificil decât textualizarea stil rapper, întâlnită la orice pas. Așadar, poetul este deja un profesionist al versului melodic, singura recomandare pe care i-am face-o este evitarea rimelor substantiv cu substantiv, verb cu verb. Dacă va realiza acest deziderat, se va putea apropia mai ușor de metrica specială a lui Ion Barbu sau Arghezi. Deocamdată constatăm un registru tematic destul de larg. O simplitate transparentă în piesele de un lirism intim constituie uvertura înspre poemele de meditație și atitudine. Treptat atmosfera lirică este din ce în ce mai încărcată de interogații și constatări dramatice. De la seninătatea proprie ambianțelor juvenile, autorul parcurge un traseu logic spre problemele existențiale. Nu sunt puține poemele ample, alternând retorismul cu meditația patetică. Perspectivele seninătății infinite se întretaie cu drumurile închise și aici apar unele tente simboliste, ba chiar expresioniste, de trăiri întunecate, tragice. Tentația încifrării mesajului, prezentă în lirica universală de acest tip nu-i este caracteristică lui Petrescu, cursivitatea versurilor atestând o maturitate profesionistă și o știință aparte a construcției lirice. Cu alte cuvinte, cu toată amploarea textului, nu avem senzația unor lungiri exagerate, scăpată de sub control, poetul știind să se oprească unde trebuie. Coloratura liricii lui Petrescu include și unele nuanțe satirice, inteligent conduse, cu tonalități de grotesc și cu o critică ascuțită a unor metehne contemporane. Desigur, aici se pot invoca similitudini cu poemele eminesciene cu tentă socială. Într-un cuvânt, volumul de față este valoros și atestă un nume autentic în poezia contemporană românească.

Preţ: 25 lei

Link:  http://www.excelsiorart.ro/carte/poezii.html

Pentru a avea în biblioteca ta cartea dorită, te rugăm să completezi formularul de comandă de mai jos