About Editura Excelsior Art


Despre noi

Această prezentare necesită JavaScript.

În anul 1990, Corina Victoria Sein, membră a Uniunii Scriitorilor din România, fondează editura Excelsior Art, prima editură privată din Timişoara, obţinând, de la Ministerul Culturii, Avizul de funcţionare Nr. 65/1990. Calitatea de editor a Corinei Victoria Sein este dată de Atestatul obţinut de la Ministerul Culturii, dar şi de Certificatul eliberat de către International Book Development Limited / 1994.
Editura Excelsior Art este membră a Asociaţiei Editorilor din România şi se numără printre editurile evaluate şi recunoscute CNCS.

Editorul s-a orientat, începând de la întocmirea primului Proiect editorial, cu prioritate absolută, după principiul axiologic, preferându-l celui strict economic. De aceea, a promovat cu insistenţă textul de valoare, capabil să trezească interesul cultural superior al cititorului.
Trei sunt obiectivele cărora membrii redacţiei editurii li se subordonează:
a) valorificarea potenţialului creator autohton (incluzând şi creatorii minorităţilor naţionale, dar şi producţiile atât de neglijate, în general, ale debutanţilor);
b) valorificarea, prin traducere, a unor opere ale literaturii universale;
c) menţinerea unui echilibru judicios între cartea de literatură şi cartea de literatură ştiinţifică, între creaţia clasică şi cea contemporană, între producţiile româneşti şi traduceri.
Grupate pe colecţii şi serii, cărţile apărute sub emblema Excelsior Art conferă editurii un profil enciclopedic, menit să-i asigure un loc special în spaţiul spiritualităţii româneşti.

www.excelsiorart.ro

Vivat, Crescat, Floreat

În 1990, când Corina Victoria Sein încerca şi reuşea să creeze prima editură privată din Timişoara, noi, colegii ei de la revista „Orizont”, ca majoritatea oamenilor, trăiam încă sen­timentul naiv al libertăţii totale, de parcă în doar câteva luni am fi picat direct în mijlocul Europei de Vest, sau chiar mai departe, undeva prin America de Nord. Puţini se mai gândeau atunci la scris, ca profesie, la strădaniile lor de câteva decenii lângă maşina de scris, la ideile obsesive care, puse în litera tipărită aveau să-i aşeze mai sus, mai jos pe scară valorică dictată de istoriile şi dicţionarele literare. Corina Sein a înţeles mai degrabă mersul vremii şi s-a dedicat cărţii la modul la care a înţeles-o atunci. Aşa s-a născut prima editură privată din oraşul cu mai bine de o sută cincizeci de scriitori – Editura Excelsior.

În timp a tipărit sute de titluri, de la cărţi pentru copii, poezie şi romane, până la tratate de istorie sau din alte domenii ale ştiinţelor, deschizând drumul într-un fel şi altor scriitori […].

Ducând o politică editorială discretă, dar fermă şi plină de dinamism, Corina Victoria Sein a reuşit să se impună în lumea editorilor, tot mai mulţi, mai siguri pe ei, pentru că aveau alături tipografii proprii. Prezentă la mai toate saloanele şi târgurile de carte din ţară, Editura Excelsior, azi Excelsior Art, a reuşit nu doar să fie cunoscută pe plan naţional, dar şi recunoscută între suratele ei mai puternice din Capitală sau din alte oraşe mari. A impus nume noi în literatură, a publicat titluri importante pentru restituirea culturală a Banatului, întotdeau­na la limita bunei înţelegeri cu marile trusturi tipografice, ştiut fiind că o tiparniţă trăieşte mai puţin de pe urma ziarelor şi cărţilor pe care le tipăreşte. Dar dincolo de negreala anilor în care preţurile de editare se schimbau de la o zi la alta, Corina Victoria Sein şi micul său colectiv a reuşit să se aşeze în cultura Timişoarei prin cărţile tipărite, prin efortul de a-şi atrage mereu colaboratori de primă mărime şi, nu în ultimul rând, prin cărţile editate care s-au bucurat de succes şi au fost încununate de premii ale Uniunii Scriitorilor ori ale altor uniuni de creaţie.

Dar, după ce ai dobândit deja un statut, cel mai greu lucru e să rezişti într-un hăţiş legislativ mai schimbător decât apa torentelor de munte, încercând să faci mereu media între ceea ce reprezintă un patronat chiar şi de editură şi lumea literară şi culturală a unei zone, aflată întotdeauna la altă oră fixă. Corina Victoria Sein a avut înţelepciunea să ţină cumpăna dreaptă în aşa fel ca azi, când o întâlneşti, să poţi citi pe chipul ei mulţumirea împlinirii de a fi făcut pentru oraş şi zonă un act cultural cu cap şi final, simţind cum renaşte cu fiecare nou titlu editat, fiecare manifestare ce are în centrul ei Editura Excelsior Art. […]

Paul Eugen BANCIU

Alături de „echipa Corinei”

Prea plinul de afecţiune, care nu poate să nu transpară din cuvintele care urmează, nu are nimic în comun cu obişnuita reverenţă pe care orice autor o schiţează către cel/cei care transformă manuscrisul/discheta/CD-ul într-o carte. Rar şi frumos este să afli, dincolo de relaţia profesională, o… instanţă profesionistă, dar şi tandră, firesc-exigentă, dar şi pe deplin conştientă că dincolo de cele câteva zeci de pagini aflate între „noi” şi „ei”, se ascund luni, dacă nu ani, de vise, căutări, trudă, de „ctrl”, de aruncare nemiloasă la „trash”, de punct şi de la capăt. Dragă noastră Excelsior Art, pusă la cale, întruchipată, dezvoltată frumos şi ritmic de un preţuit om al scrisului, a ştiut să nu-şi piardă, în tot acest timp, calităţile cu care a pornit la drum: rigoarea, modestia, înţelegerea şi afecţiunea faţă de componenţii breslei, al căror suflet se simte, de ani şi ani, în siguranţă alături de „echipa Corinei”.

Ildico ACHIMESCU

Spre gloria creaţiei

Afirmată, după Revoluţia din Decembrie, Editura Excelsior Art există şi tipăreşte valori certe ale artei, literaturii şi culturii naţionale.

Construită şi gândită concentric, pe creaţia literară originală, dar şi pe cea artistică, ştiinţifică şi istorică, editura, iniţiată de scriitoarea Corina Victoria Sein, s-a afirmat, în acest răgaz de timp istoric, ascendent şi valoros, impunându-se prin creaţii de o certă originalitate conceptivă şi personală.

Excelsior Art a dovedit, prin scurta sa istorie a acestor ani frământaţi, comprehensiunea editorilor, dar şi setea lor de a descoperi şi impune valoare locului, de a iniţia, între autorii diverşi şi de varii naţionalităţi, arzătoarea lor dorinţă de afirmare, în universul culturii naţionale şi banatice.

Stimulând autorii, descoperindu-le năzuinţele şi asigurându-le opiniile şi personalitatea, înţelegând mesajul operei lor, Excelsior Art a ştiut să adune, cu inteligenţă şi bun simţ creator, într-un cuib de artă şi spiritualitate, tot ceea ce a fost mai original, mai notabil, mai onorabil, mai însetat de frumosul artei, în Banatul contemporan, spre a împărtăşi, apoi, aceste valori creative, ale scrisului contem­poran postdecembrist, cititorilor săi de astăzi şi de mâine, spre gloria creaţiei româneşti.

Ion ARIEŞANU

Publicitate

Lasă un răspuns / Leave a comment

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s