Minima latina / F


minima latina

Experientia docet.
Experienţa ne învaţă.

Ex pumice aquam nunquam trahes.
Nicicând nu vei scoate apă din piatră.

Fabellam narrat asino surdo.
Îi spune o fabulă unui măgar surd.

Faber est suae quisque fortunae. (Sallustius)
Fiecare este făuritorul destinului său.

Facilitate nil esse homini melius neque clementia. (Terentius)
Nimic nu este mai bun pentru om decât blândeţea şi bunăvoinţa.

Facta, non verba.
Fapte, nu vorbe.

Famam curant multi, pauci conscientiam.
Se îngrijesc mulţi de renume, puţini de conştiinţă.

Fas est et ab hoste doceri. (Ovidius)
E bine să înveţi şi de la duşman.

Fatone res mortalium et necessitate immutabili an forte volvantur? (Tacitus)
Soarta muritorilor să fie împinsă, oare, de un destin şi o întemeiere imuabilă sau de întâmplare?

Felix qui potuit rerum cognoscere causas. (Vergilius)
Fericit cel care a putut cunoaşte izvoarele lucrurilor.

Feriunt summos fulgura montes. (Horatius)
Fulgerele izbesc crestele munţilor

Fervet avaritia miseroque cupidine tempus. (Horatius)
Vremurile se bântuie de zgârcenie şi josnică lăcomie.

Festina atque, ut coepisti, perge. (Sallustius)
Grăbeşte-te şi, odată ce-ai început, continuă.

Festina lente. (Augustus)
Grăbeşte-te încet.

Festinationis error comes poenitentia. (Syrus)
Însoţitori ai grabei, greşeala şi regretul.

Fiat iustitia, pereat mundus.
Să se facă dreptate, de-ar fi să piară lumea.

Fiat lux ! Et lux facta est. (Vechiul Testament)
Să fie lumină! Şi s-a făcut lumină.

Fiat voluntas tua!
Facă-se voia ta !

Fide, sed cui vide !
Încrede-te, dar vezi în cine.

Finis amoris, ut duo unum fiant. (Spinoza)
Rostul iubirii, ca doi să fie unul.

Finis coronat opus. (Ovidius)
Sfârşitul încununează opera.

Flamma fumo est proxima. (Plautus)
Flacăra este foarte aproape de fum.

Fluunt dies et irreparabilis vita decurrit. (Seneca)
Zilele se scurg şi aleargă în grabă viaţa ireversibilă.

Fortes fortuna adiuvat. (Plinius Senior)
Pe cei puternici îi ajută norocul.

Fortis cadere, non cedere potest. (Ovidius)
Cel puternic poate să cadă, nu să cedeze.

Fortitudo est dolorum laborumque contemptio.
Vitejia este dispreţul pentru dureri şi trudă.

Fortuna caeca est. (Cicero)
Norocul este orb.

Fortuna nil dat mancipio. (Iuvenalis)
Soarta nu dă nimic în deplină proprietate.

Fortuna timidos repellit.
Pe cei fricoşi norocul îi alungă.

Fraude perit virtus. (Ovidius)
Virtutea piere prin înşelăciune.

Fraus omnia corrumpit.
Necinstea degradează totul.

Frons est animi ianua.
Fruntea e poarta sufletului.

Fructus senectutis est ante partorum bonorum memoria et copia. (Cicero)
Bucuria bătrâneţii este amintirea şi rostul binelui făcut mai înainte.

Fundamentum est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas. (Cicero)
Temelia justiţiei este buna credinţă, adică fermitatea şi respectul faţă de promisiuni şi convenţii.

Furor arma ministrat. (Vergilius)
Furia îşi creează arme.

Fusa venena silent. (Iuvenalis)
Otrava se insinuează pe tăcute

din volumul Minima latina, culegerea și traducerea de Ecaterina Andreica, Ed. Excelsior Art, 2014

Publicitate