Minima latina / N


minima latina

Nascuntur poetae, fiunt oratores. (Cicero)
Se nasc poeţii, oratorii se creează.

Naturae non imperatur nisi parendo, id est intelligendo.
Naturii nu-i porunceşti decât supunându-te, adică înţelegând-o.

Natura humanus animus agilis est et pronus ad motus. (Seneca)
Prin natură, spiritul uman este activ şi înclinat spre mişcare.

Natura hominis prona est ad dissentiendum.
Firea omului este înclinată spre vrajbă.

Naturalia non sunt turpia.
Cele fireşti nu sunt ruşinoase.

Natura non facit saltus. (Schopenhauer)
Natura nu face salturi.

Necessitudo etiam timidos fortes facit.(Sallustius)
Nevoia îi face puternici chiar şi pe cei fricoşi.

Nec reiicit quemquam philosophia, nec eligit: omnibus lucet.
Filozofia nici nu respinge, nici nu preferă pe nimeni; pentru toţi luminează.

Nec vitia nostra, nec remedia pati possumus.
Nu suntem în stare să mai răbdăm nici viciile noastre, nici vindecarea lor.

Nefarium est facinus ignoscere. (Cicero)
Este o nelegiuire să fie trecută cu vederea o nelegiuire.

Nefas est nocere patriae. (Seneca)
Nu e bine să dăunezi patriei.

Ne glorietur homo in sapientia sua (Vechiul Testament)
Omul să nu se laude cu înţelepciunea sa.

Nemini tamen nihil satis est. (Petronius)
Şi totuşi nimănui nimic nu-i este destul.

Nemo adeo ferus est ut non mitescere possit (Horatius)
Nimeni nu este atât de crud încât să nu poată fi îmblânzit.

Nemo censetur ignorare legem.
Nimeni nu e socotit necunoscător al legii.

Nemo dat quod non habet.
Nimeni nu dă ceea ce nu are.

Nemo dives nascitur. (Seneca)
Nimeni nu se naşte bogat.

Nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere. (Cicero)
Căci nimeni nu este atât de bătrân, încât să nu creadă că mai poate trăi un an.

Nemo esse iudex in sua causa potest. (Syrus)
Nimeni nu poate fi judecător în propria cauză.

Nemo est casu bonus; discenda est virtus.
Nimeni nu e bun din întâmplare; virtutea trebuie învăţată.

Nemo ignavia immortalis factus est. (Plinius Senior)
Nimeni n-a devenit nemuritor prin neştiinţă.

Nemo liber est qui corpori servit. (Seneca)
Nimeni nu este liber dacă slujeşte trupului.

Nemo mendaci credit.
Pe un mincinos nu-l crede nimeni.

Nemo mortalium omnibus horis sapit. (Horatius)
Nimeni dintre muritori nu e înţelept tot timpul.

Nemo patriam amat quod magna aut pulchra, sed quia sua.
Nimeni nu-şi iubeşte patria fiindcă e mare sau frumoasă, ci pentru că e a sa.

Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.
Nimeni nu poate transmite mai multe drepturi decât are el însuşi.

Nemo praesumitur malus nisi probatur.

Nimeni nu este socotit vinovat dacă nu se dovedeşte. (prezumţia de nevinovăţie este principiu esenţial al filozofiei juridice)

Nemo repente venit turpissimus. (Iuvenalis)
Nimeni nu devine foarte neruşinat dintr-odată.

Nemo tam senex ut improbe unum diem speret. (Seneca)
Nimeni nu este atât de bătrân încât să nu spere îndreptăţit încă o zi.

Nemo timendo ad summum pervenit locum. (Syrus)
Prin frică, nimeni nu ajunge la un loc prea înalt.

Nescio qua natale solum dulcedine cunctos
Ducit et immemores non sinit esse sui. (Ovidius)

Nu ştiu cu ce farmec ne duce pe toţi pământul de-acasă
Şi oriunde-am fi, ne ţine legaţi, uitarea n-o lasă.

Nescio quid maius nascitur Iliade. (Propertius)
Se creează nu ştiu ce, mai mare ca Iliada.

Nescit vox missa reverti. (Horatius)
Cuvântul rostit nu ştie să se întoarcă.

Nihil admirari prope res una solaque est quae possit facere et servare beatum.(Horatius)
Să nu-ţi doreşti nimic prea mult este aproape unicul şi singurul lucru care te poate face şi păstra fericit.

Nihil aeque sanitatem impedit quam remediorum crebra mutatio. (Seneca)
Nimic nu împiedică sănătatea aşa ca schimbarea deasă a leacurilor.

Nihil amicitia praestabilius putetis. (Cicero)
Să nu socotiţi nimic mai presus ca prietenia.

Nihil cuiquam nisi mors certum est. (Seneca)
Pentru nimeni, nimic nu este sigur, decât moartea.

Nihil est morti tam simile quam somnum. (Seneca)
Nimic nu e atât de asemănător morţii ca somnul.

Nihil est ab omni parte beatum. (Horatius)
Nimic nu e spre bine în orice privinţă.

Nihil est animo velocius, nulla est celeritas, quae possit cum animi celeritate contendere. (Cicero)
Nimic nu este mai iute ca gândul, nu există viteză care să se ia la întrecere cu viteza gândului.

Nihil est enim simul et inventum et perfectum. (Cicero)
Căci nimic nu este totodată şi creat de curând, şi desăvârşit.

Nihil est in historia pura et illustri brevitate dulcius.(Cicero)
Nimic nu este mai plăcut în istorie decât concizia curată şi limpede.

Nihil est opere aut manu factum quod non aliquando confiat. (Cicero)
Nimic nu este făcut de truda şi mâna omului, pe care timpul să nu-l veştejească sau să-l nimicească.

Nihil est tam difficile et arduum quod non humana mens vincat. (Seneca)
Nimic nu este atât de greu şi de nepătruns încât să nu-l cucerească mintea omului.

Nihil est virtute amabilius. (Cicero)
Nimic nu este mai atrăgător ca virtutea.

Nihil novi sub sole. (Vechiul Testament)
Nimic nu e nou sub soare.

Nihil opus est simulatione ac fallaciis. (Cicero)
Nu e nevoie întru nimic de prefăcătorie şi înşelăciuni.

Nihil quod ortum sit aeternum esse potest. (Cicero)
Nimic din ce-i născut nu poate fi nepieritor.

Nihil rerum mortalium tam instabile ac fluxum est quam fama potentiae non sua vi nixae. (Tacitus)
Nimic din lucrurile pieritoare nu este atât de nesigur şi trecător ca faima unei puteri care n-a fost câştigată prin propria forţă.

Nihil tam capax fortuitorum quam mare. (Tacitus)
Nimic nu e atât de capabil în schimbări neaşteptate ca marea.

Nihil tam similius est insano quam ebrius. (Plautus)
Nimic nu este mai asemănător nebunului ca omul beat.

Nihil turpius quam cognitioni assertionem praecurrere. (Cicero)
Nimic mai ruşinos decât să afirmi ceva înainte de a şti.

Nihil turpius quam cum eo bellum gerere quicum familiariter vixeris. (Cicero)
Nimic mai ruşinos decât să te lupţi cu cel cu care ai trăit în intimitate.

Nil fieri de nullo. (Lucretius)
Nimic nu se creează din nimic.

Nil mortalibus ardui est. (Horatius)
Nimic nu e prea greu pentru muritori

Nil sine magno labore vita dedit mortalibus. (Horatius)
Nimic n-a dat viaţa muritorilor fără multă trudă.

Nimium boni est cui nihil est mali. (Ennius)
Îi e prea bine celui căruia nu-i e deloc rău.

Nisi per te sapias, frustra sapientes audies. (Syrus)
Dacă tu însuţi nu gândeşti, zadarnic îi vei asculta pe înţelepţi.

Noli tangere cerculos meos! (Arhimede, la Titus Livius)
Să nu atingeţi cercurile mele!

Nolite ante tempus iudicare. (Noul Testament)
Feriţi-vă să judecaţi înainte de vreme.

Nolite iudicare ut non iudicamini. (Noul Testament)
Feriţi-vă să judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.

Nolunt discere qui nunquam didicerunt. (Seneca)
Nu vor să înveţe cei ce n-au învăţat niciodată.

Nomina stultorum ubique locorum.
Numele proştilor în toate locurile.

Non aqua, non igni plurimis locis utimur quam amicitia. (Cicero)
Nu ne folosim nici de apă, nici de foc, în mai multe împrejurări, ca de prietenie.

din volumul Minima latina, culegerea și traducerea de Ecaterina Andreica, Ed. Excelsior Art, 2014

Publicitate

Un comentariu la “Minima latina / N

Lasă un răspuns / Leave a comment

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s