Minima latina / V /


minima latina

Vince animum; cave deformes multa bona uno vitio. (Titus Livius)
Învinge-ţi inima; fereşte-te să-ţi schimonoseşti multele calităţi pentru un singur viciu.

Vincere est honestum, pulchrum ignoscere.
E cinstit să învingi, e frumos să ierţi.

Vinci expedit damnosa ubi est victoria. (Syrus)
E de preferat să fii învins când victoria e ruşinoasă.

Viperam sub ala nutrire.
A hrăni o viperă sub aripă.

Virtus est vitium fugere et sapientia prima stultitia caruisse. (Horatius)
Este o virtute să fugi de viciu şi prima treaptă de înţelepciune să eviţi prostia.

Virtute et magnitudine animi nihil est nobilius. (Cicero)
Nimic nu e mai nobil decât virtutea şi mărinimia.

Virtutes iisdem temporibus optime aestimantur, quibus facillime gignuntur. (Tacitus)
Virtuţile în acele vremuri sunt mai mult respectate, în care se şi nasc mai uşor.

Virtutum amicitia adiutrix a natura data est, non vitiorum comes. (Cicero)
Prietenia a fost dată de natură ca sprijin al virtuţilor, nu complice la vicii.

Vita humana prope uti ferrum est: si exerceas, utitur; si non exerceas, tamen rubigo interficit.(Cato, la A. Gellius)
Viaţa omului este aproape ca şi fierul: dacă-l foloseşti, se uzează; dacă nu-l foloseşti, totuşi îl roade rugina.

Vita mancipio nulli datur, omnibus usu.(Lucretius)
Viaţa nu-i e dată nimănui în stăpânire, ci tuturor în folosinţă.

Vitam efficere deplorando miseriorem.(Cicero)
Să-ţi trăieşti viaţa având milă pentru cel nefericit.

Vitam erigit fortuna, non sapientia. (Cicero)
Viaţa ne-o determină soarta, nu înţelepciunea.

Vitam impendere vero. (Iuvenalis)
A-şi risca viaţa pentru adevăr.

Vita nostra brevis est, brevi finietur.
Viaţa noastră este scurtă, curând se va sfârşi.

Vitia contra naturam omnia pugnant, omnia debitum ordinem deserunt. (Seneca)
Viciile luptă toate împotriva naturii, toate se abat de la rânduiala firească.

Vive memor quam sis aevi brevis; (Horatius)
Trăieşte amintindu-ţi ce scurtă îţi e viaţa.

Vivida vis animi pervicit. (Lucretius)
Forţa vie a spiritului a ieşit biruitoare.

Vivit is, qui multis usui est, vivit is, qui se utitur. (Seneca)
Acela trăieşte cu adevărat, care le este de ajutor multora, acela trăieşte adevărat, care se face folositor pe sine însuşi.

Vixi et quem dederat cursum fortuna, peregi. (Vergilius)
Am trăit şi-am străbătut drumul pe care mi l-a dat soarta.

Vivitur parvo bene. (Horatius)
Se trăieşte bine cu puţin.
Voluptas mentis perstringit oculos, nec habet ullum cum virtute commercium.(Cicero)
Plăcerea închide ochii minţii, nu are nicio legătură cu virtutea.

Vox populi, vox Dei.
Vocea poporului, vocea lui Dumnezeu.

Vulgus ex veritate pauca aestimat.
Mulţimea înţelege puţin din sensul adevărat al lucrurilor.

Vulnerat omnes, ultima necat.
Toate (clipele) ne rănesc, ultima ne ucide.

Vultus indicat mores.
Chipul trădează deprinderile.

din volumul Minima latina, culegerea și traducerea de Ecaterina Andreica, Ed. Excelsior Art, 2014

Picatura de Poezie si Folk


Hai-Hui prin Sufletul Folkului

 

Maria Simion

Dor durut

Fă-mă, Doamne, un condor
Să-mi întind aripi în zare
Unde gândul o să-mi zboare
Și-unde voi uita de dor. maria Simion

Fă-mă, Doamne, pui de șarpe
În pământ să mă strecor
Unde doruri nu mă dor
Și în jur sapă-mi escarpe.

Fă-mă, Doamne, pui de cuc
Să pot crește orișiunde
Și,când dorul m-o pătrunde,
Să n-am unde să mă duc.

Fă-mă, Doamne, tot ce-ai vrea
Pe pământu-acesta mare,
Căci la noi,acum, se moare…
Moare România mea!

Trupa Arhaic – Cântecul durut

 

Vezi articolul original