Minima latina / M


COPERTA -------  DICTIONAR ----  VARIANTA FINALA

Metasque dati pervenit ad aevi. (Vergilius)
A ajuns la hotarul timpului care i-a fost dat.

Metus et terror sunt infirma vincla caritatis.
Frica şi teama sunt slabe lanţuri ale iubirii.

Mihi res non me rebus subiungere conor. (Horatius)
Mă străduiesc să îmi supun împrejurările mie, nu pe mine lor.

Mihi spes omnes in memet sitae, quas necesse est virtute et innocentia tutari. (Sallustius)
În mine însumi sunt statornicite toate speranţele, pe care e nevoie să le asigur prin virtute şi puritate.

Mihi tarda fluunt ingrataque tempora. (Horatius)
Târzii şi amărâte îmi trec clipele.

Miserrimum arbitrio alterius vivere. (Syrus)
E mare nenorocire să trăieşti după voia altuia.

Moribus antiquis res stat Romana virisque. (Ennius)
Prin vechile moravuri şi prin bărbaţii ei durează puterea romană.

Mors quid est? Aut finis, aut transitus. (Seneca)
Moartea ce este? Fie un sfârşit, fie o trecere.

Mors ultima linea rerum est. (Horatius)
Moartea este ultima limită a lucrurilor.

Mors est non esse. Hoc erit post me, quod ante me fuit. (Seneca)
Moartea înseamnă a nu exista. Asta va fi după mine, ce a fost şi înainte de mine.

Mox segnitia cum otio intravit, amissa virtute pariterque ac libertate. (Tacitus)
Repede a sosit nepăsarea şi lenea, după ce a pierit cinstea şi totodată libertatea.

Multa bona nostra nobis nocent, timoris enim tormentum memoria reducit, providentia anticipat. (Seneca)
Multe daruri ale noastre ne sunt dăunătoare, căci memoria ne reaminteşte chinul spaimei, iar simţul prevederii îl anticipează.

Multa fero ut placem genus irritabile vatum. (Horatius)
Multe îndur ca să îmblânzesc specia irascibilă a poeţilor.

Multa petentibus desunt multa. (Horatius)
Multe le lipsesc celor care îşi doresc multe.

Multi multa sciunt, nemo omnia.
Mulţi ştiu multe, nimeni totul.

Multis minatur qui uni facit iniuriam. (Syrus)
Este o ameninţare pentru mulţi cel care îi face unuia singur o nedreptate.

Multi sunt vocati, pauci vero electi.
(Noul Testament)
Mulţi sunt chemaţi, puţini aleşi cu adevărat.

Multitudo sapientium sanitas est orbis terrarum et rex sapiens stabilimentum populi est.
Un număr mare de înţelepţi este salvarea pământului şi un rege înţelept este temeinicia unui popor.

Multos Fortuna liberat poena, metu neminem. (Syrus)
Pe mulţi îi scapă Soarta de pedeapsă, de frică pe nimeni.

Multos timere debet quem multi timent. (Syrus)
De mulţi trebuie să se teamă cel de care se tem mulţi.

Mundus senescit.
Lumea îmbătrâneşte.

Muti magistri sunt libri.
Cărţile sunt dascăli fără grai.

 

din volumul Minima latina, culegerea și traducerea de Ecaterina Andreica, Ed. Excelsior Art, 2014

Reclame

Înţelepţii satului


casa parasita

– Unchiule Gheorghe,
Îţi aminteşti când mama
A iubit prima oară?
– S­a îndrăgostit, la pârâu,
de Grigore,
Când i­a dat bocancii lui,
Să treacă pârâiaşul.
Mama a alergat spre pârâu,
Cu încălţările Ilenei.
Vântul împrăştia ziare:
„Am pârâu de vânzare”.
Grigore a şi plecat
La înţelepţii satului,
Cu o listă,
Şi, din nouă fete,
Înţelepţii i­au dat Ilenei
Nota 10.
Iar fratele, tâmplarul,
I­a meşterit dulap de zestre.
După un an,
Ileana scria poezii:
„Unde pleci, Grigore, sara?
Privirea ta o recompun,
Până în zori,
Din foşnetul văilor de munte
Şi o întreb: Unde stă Grigore, sara?
Se pierd şi lună,
Şi stele.
Cânii adorm şi ei
Până la urmă…
„Înger, îngeraşul meu
Ce mi te­a dat Dumnezeu”…
Alege­mi muzica din Cer.
Să cânt, să cânt.
S­o audă omul meu.
Răreşte­i, Doamne, lu’ Grigore,
Potecile lui de noapte,
Căci drumul, cu adevăr în el,
E fără de capăt în cer.”
Şi, pentru Grigore,
Sora mea era o cifră.

din volumul Casa părăsită, Tatiana Flondor Arieșanu, 2006, Editura Excelsior Art