Reunion


COPERTA CAPCANE

The Sun and the Moon
escape from the dens
of the Day and the Night,
balding hilss and troubled waters
run across highways

women aged early by fear
run through scorched forests,
men their eyes clouded by passion
lurk behind rocks
the girl with ebony hair
deers and does
fall from the trees…

The gentle Earth accepts being wounded…

crypts and lugubrious ditches
deformed shadows
initiate a wild dance

the night’s darkness falls
in day’s embers of light

all around there are witnesses
whose fingers are burnt

by the burning bush’s sparks.

din volumul Traps / Capcane, Corina Victoria Sein, traducere în limba engleză de Mihai Mihuţ, ilustraţii de Marius Fechete, în pregătire la Ed. Excelsior Art, 2015

pentru versiunea în limba română, clik aici

Minima latina / I


COPERTA -------  DICTIONAR ----  VARIANTA FINALA

Ibi semper est victoria, ubi concordia est.
Acolo este întotdeauna victoria, unde este înţelegere.

Ibimus, ibimus, supremum carpere iter comites parati. (Horatius)
Vom merge, vom merge, drumeţi pregătiţi să apuce ultimul drum.

Idem velle et idem nolle ea demum firma amicitia est. (Sallustius)
A dori şi a nu dori aceleaşi lucruri, aceasta este cu adevărat o prietenie temeinică.

Id quod semper et ubique est, universale dicimus. (după Aristotel)
Numim universal ceea ce există totdeauna şi pretutindeni.

Ignis probat aurum, miseriae fortes probant. (Syrus)
Focul probează aurul, nenorocirile pe oamenii puternici.

Ignorantia iuris nocet.
Necunoaşterea legii este dăunătoare.

Ignorantia legum neminem exscusat.
Necunoaşterea legilor nu scuză pe nimeni.

Illud ante omnia vide, utrum in philosophia an in ipsa vita profeceris. (Cicero)
Să te îngrijeşti mai presus de toate dacă ai făcut vreun pas înainte în filozofie sau în însăşi viaţa ta.

Impedit consilium voluptas, rationi inimica est. (Cicero)
Plăcerea împiedică gândirea, este adversara raţiunii.

Imprimis hominis est propria veri inquisitio atque investigatio.(Cicero)
Mai ales îi este specifică omului căutarea şi cercetarea adevărului.

Inaestimabile bonum est suum fieri. (Seneca)
Este un bun de nepreţuit să fii stăpân pe tine însuţi.

Infirmas adiuvat ira manus. (Ovidius)
Mânia întăreşte braţele neputincioase.

In foveam cadunt qui sine lumine vadunt. (Noul Testament)
Cad în groapă aceia care înaintează fără lumină.

Ingenium res adversae nudare solent, celare secundae. (Horatius)
Firea adevărată o dau la iveală de obicei împrejurările grele, cele favorabile o ascund.

In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus; magna pars eius praeteriit; quicquid aetatis retro est, mors tenet. (Seneca)
Căci în aceasta ne înşelăm, că privim moartea în viitor; mare parte din ea a trecut; atât din viaţă cât am trăit, e sub stăpânirea morţii.

Initia in potestate nostra sunt: de eventu Fortuna iudicat. (Seneca)
În puterea noastră stă doar să începem: despre ceea ce va urma, hotărăşte Soarta.

In malevolam animam non introibit sapientia, nec habitabit in corpore subdito peccatis. (Noul Testament)
Înţelepciunea nu va pătrunde în inima înrăită şi nu va locui în trupul supus păcatelor.

Inimica est multorum conversatio. (Seneca)
Intimitatea multora este dăunătoare.

Iniuriarum remedium est oblivio. (Syrus)
Uitarea este leacul nedreptăţilor.

In magnis et voluisse sat est. (Propertius)
În lucrările mari este destul faptul de a fi voit.

 

din volumul Minima latina, culegerea și traducerea de Ecaterina Andreica, Ed. Excelsior Art, 2014

BUTON CUMPARA3