Ziua Editurii Excelsior Art – Vineri, 4 noiembrie 2016


(…) Arta nu are nici sarcina, nici datoria de a ameliora natura omului, ci trebuie să răspundă fără nici un  echivoc căutării adevărului, trebuie să solicite, trebuie să sugereze indirect, fără posibilitate de neînțelegere (…)” (Carlo Bo, Eseuri, traducerea de Dragoș Vrânceanu, Ed. Univers 1972)

Spre seară


 


Străbat aleea cu pas măsurat
înserarea fugită dintr-un glob înnegurat
absoarbe cu sârg ce a mai rămas din ziua străvezie

În timp ce dintr-un copac cade o frunză
lent  precum trece viața
eu trăiesc o clipă de extaz
de abandon de sine
de contopire cu natura

Păsări răzlețe străbat spațiul
sub cârdul apărut de pretutindeni
un culoare prin care circulă liber – vântul

În jocul lui perfect
coboară brusc pe alee
oprește plutirea unei frunze
o aduce spre mine
vreau să o prind
să o duc acasă
vântul o smulge brutal
o aruncă peste bordură
în plină stradă unde
mașinile gonesc nebune

totul a împietrit în mine
doar auzul este activ
adună geamătul surd al frunzei strivite

Înțeleg fără neliniște
că viața uneori se întrerupe

din volumul Scrisoare către nimeni, Corina Victoria Sein, Editura Excelsior Art, 2016

 

 

Colecţia Ars poetica / Mihai Man


 

Mihai Man se prezintă în volumul său meditativ prin trei secţiuni de poezie în limbile română, franceză şi engleză. Este din start o realizare, de artist care parcurge cu dezinvoltură decorul unei lumi întregi, dincolo de monolingvismul depăşit moral. Nu întâmplător a ales acest titlu pentru placheta sa, deoarece concitadinul nostru este un reflexiv, înainte de toate. Poetul nu se lasă pradă unui sentimentalism desuet, vălul raţiunii conferind confesiunilor sale o înţelepciune a trăirilor. Şi cu toate acestea, versurile sale sunt vii, căldura omenească le conferă o proprietate specială a comunicării cu existenţa. Fără a se lăsa în voia unor poeme ample, autorul posedă darul concentrării în jurul esenţialului. Fiecare vers este încărcat de semnificaţii, poeziile devenind o materie densă, în care luciditatea şi sentimentul se îmbină în proporţii egale, afectivităţile poetului sunt conştiente. Considerăm că Mihai Man posedă afinităţi elective cu acel dualism al culturii europene care cultivă omul total, ce îmbină armonios omenescul cu artisticul. Pe alocuri este folosit în acest volum accentual grav, o aură dramatică învăluind reflecţiile autorului, sporindu-le valoarea. Poezia lui este una a maturităţii artistice, fără excese metaforice, utilizând echilibrat modalităţile artistice lirice. În grădina filosofului s-a conturat cu precizie încă un destin artistic, poetul Mihai Man.

DINCOLO DE EMINESCU

Dincolo,
Atât de dincolo,

Unde recele cosmic
Şi nemurirea stelară
Se-ngemănară,

Proscris
În sfere decente
Crescu
Eminamente
Eminescu.

CLIPA GREA

lui Adi

A mai trecut o stea
Ca o undă pe râul părului tău negru,
S-a mai stins o flacără
A clipei gonite de fuga de idei.

Poate trenul să aştepte
Un drumeţ pierdut
În prag de amurg?

Clipa va trece
Rece,
Deşteaptă-te cât timp mai
Ai
În carul de foc al ochilor
Ce privesc înspre sine.
Un pas, doi, trei
Şi mă vei
Revedea –
Sunt întreagă
În inima ta.

Clipa
Îşi ridică
Aripa.

Ocazia e una
Acum,
Între ieri şi viitorul
Inexistent.

din volumul Discuţii în grădina filosofului, Mihai Man, Editura Excelsior Art, 2012

 

Excelsior Art prezentă la Salonul Hunedorean al Cărţii – Deva – 2016


Această prezentare necesită JavaScript.

Acum, despre Salonul Hunedorean al Cărţii 2016, putem spune: A fost.
Timp de 5 zile, Organizatorii, grupaţi în jurul factorului principal al evenimentului, Biblioteca Judeţeană Hunedoara – Deva „Ovid Densusianu”, au deschis larg porţile Cetăţii Deva şi au oferit celor interesaţi „bilet de intrare” la o întrecere între frumos, util, necesar.
Ca la orice întrecere, „cavalerii” angajaţi în „luptă”, cu referire directă la editori (producători de bunuri spiritual-culturale) s-au prezentat cu haine noi şi cu „Lăzi de Zestre” pline cu surprize. Publicul venit să privească şi să aprecieze acest unic spectacol al Cărţii s-a dovedit a fi generos, imparţial şi interesat să ducă cu el acasă ceva din atmosfera deosebit de complicată, de tulburătoare: o carte sau, poate, doar o amintire frumoasă.
Printre cei care au aşteptat cu bucurie şi cu multă dorinţă de a arunca o punte între autor, editor, cititor, am fost şi noi –  Editura Excelsior Art.
Organizatorii ne-au „rezervat o oră în cea de a doua zi a „întrecerii”, joi, 19 octombrie 2016, ora 16, timp în care ne-am „confruntat” cu cititorii. A fost o întâlnire de excepţie: un public receptiv şi doritor să comunice cu autorii prezenţi la eveniment, cu editorii.
Prin cuvântul meu de întâmpinare, prin prezenţa autorilor, prin expunerea cărţilor deosebit de atent selecţionate din cele mai noi apariţii editoriale, am ţinut să le arătăm oaspeţilor editurii respectul şi preţuirea noastră, i-am asigurat că vom ţine cont întotdeauna de sugestiile şi de „nevoia” lor de a avea unde, cu ce să-şi satisfacă setea de cunoaştere, le-am mulţumit pentru prezenţa lor în număr impresionat, pentru lumina şi zâmbetul cu care ne acceptau, făcându-mă, personal, să îi simt, să-i consider prietenii dragi. Le mulţumesc, din nou, acum, de la mine de-acasă, de la Timişoara şi îi asigur că îmi va fi dor de ei.
Evenimentul Excelsior Art s-a desfăşurat în două părţi:
– au fost prezentate volumele de poezie: „Spirală”, semnat de Nora Damian şi volumul „Dragostea are picioare repezi”, Anda-Maria Neagoe. Despre cărţi şi despre Nora Damian şi Anda-Maria Neagoe a vorbit Corina Victoria Sein. Editorul şi cititorii au regretat faptul că cele două autoare nu au fost prezente la evenimet.

spirala

   COPERTA - DRAGOSTEA ARE - PT TIPAR

– întâlnirea a continuat cu lansarea cărţilor semnate de autori care au fost prezenţi la Deva. Din Colecţia Beletristică– Ars poetica: „Ritual în absenţă”, Corina Victoria Sein, „Traps”, Corina Victoria Sein (versiunea în limba engleză fiind semnată de Mihai Mihuţ); Colecţia Cultură populară. Folclor a fost ilustrată cu lucrarea „Obiceiuri de iarnă în Valea Almăjului”, Maria Vâtcă; Din Colecţia Academica au fost prezentate lucrările: „Devenirea metaforei în poezia lui Iosif Băcilă”, Constantin Teodorescu; „Valea Almăjului – Oameni şi fapte, cartea întâi, ediţie îngrijită de Florina-Maria Băcilă şi Iosif Băcilă.
În final a fost prezentată lucrarea semnată de Florina-Maria Băcilă, „Dorziana – o (re)construcţie a textului prin limbaj” carte care, în opina editorului, este cartea eveniment a anului editorial (Excelsior Art) 2016. Autoarea, Florina-Maria Băcilă  a vorbit, într-un mod deosebit de sugestiv şi valoros despre cartea pe care a semnat-o.

Svetlana


(…)

Un strat de zăpadă nestăvilit a înălbit în câteva ore oraşul. Mă plimb pe malul Dâmboviţei. După orele de curs, de laborator, din sălile întunecate, tabloul alb al iernii îmi face şi bine şi rău, ca o lumină binefăcătoare dar prea puternică. Mă întorc acasă, alungat de fulgii prefăcuţi între timp în fărâme de gheaţă, cu un fel de uşurare. Proprietăreasa, văzându-mă plin de chiciură, mă invită la un ceai. În câteva minute, femia „mă informează” cu evenimentele recente, apoi mă îndeamnă să mă culc devreme, arătam ca un tânăr hărțuit. Îi ascult sfatul și mă retrag. În cămăruța mea, totul era dat peste cap, dezordine „perfectă”. Trec cu vederea și mă retrag în colțul unde mă aștepta un maldăr de cărţi. Gândul îmi zboară la oamenii venerabili şi renumiţi care sunt profesorii mei, nu după nume, după disciplina pe care o predau: Histologia, Medicina internă, Chirurgia, Psihiatria, Microbiologia, Patologia şi altele. Mă gândesc la un nou curs: Sănătatea deplină. Mă tem că medicina zilelor noastre este unilaterală: priveşte boala până în cele mai mici amănunte şi nu mai vede sănătatea – cercetare ştiinţifică medicală – incredibil de complexă şi grea, dar reconfortantă pentru că dezvăluie toate frumuseţile şi capriciile vieţii. Corpul omenesc poate fi înţeles numai dacă îl studiezi cu dragoste faţă de om. Adâncul vieţii se lasă pătruns de două instrumente, vechi de când lumea: ochiul şi mintea omului.
Mă gândesc la oraş şi aş vrea să ştiu câţi oameni a numărat ultimul recensământ, câte decrete s-au dat în folosul urbanizării sau privitoare la îmbunătăţirea socialului, câte şcoli funcţionează, câte scaune au teatrele.

*
Dimineața, oraşul seamănă cu un şarpe. Din timp în timp îşi leapădă haina veche şi îmbracă alta nouă.
Pe strada mea au fost tăiaţi castanii pentru a fi instalate firele electrice. Pe aici o să treacă tramvaiul. Un copil se caţără pe trunchi şi încearcă să rupă firele care, zice el, au rănit faţa cerului. Şi, pentru că nu-l cred, priveşte orizontul, depărtându-l şi depărtându-se de mine. îl rog pe copil să nu se mai uite la cer. Sunt şi alte lucruri noi de văzut.

*
Un banchet. Am venit singur, ca de obicei. Până mai ieri avusesem în vedere o studentă de la Arte, dar ea, Divina, era „angajată” la clubul ofiţerilor. Se alinta, refuzându-mă: De ce aşa târziu, Chéri? Pe faţa ei se întretăiau expresii confuze: regret, îndoială, fericire.
Eu văd, întotdeauna, în situaţiile în care sunt nevoit să mă declar învins, lucruri de care mă tem. Nu temeri de frică. Temeri din viaţa de zi cu zi, le-aş numi chiar sănătoase. Temeri de bărbat. Consider că sunt stăpânit de timiditate, neîncredere în puterea mea de seducaţie. Fetele mă ocolesc sau eu nu le caut îndeajuns de insistent. Toate tentativele mele se terminaseră lamentabil – într-o solidă camaraderie. Sunt puţine la număr fetele-student la medicină, dar toate câte sunt au plâns pe umărul meu, împărtăşindu-mi succesele sau insuccesele amoroase. Mă tem (iar?) că dragostea este dezordine, că ea se desfăşoară violent…
Neînţelegându-mă, neînţelegându-i pe alţii, trec morocănos printre cei care ştiu să petreacă. Privirea mi se opreşte pe un grup în centrul căruia tronează Svetlana, una din frumuseţile star ale Bucureştiului. E studentă, bulgăroaică, în ultimul an la medicină. Frumuseţea echilibrată, fără variaţii (am văzut femei frumoase la orele serii şi mai puţin atrăgătoare în cele ale zilei), era acum stranie. Nu mai avea parcă nimic pământean; un fel de zeiţă. Am cercetat-o atent, detaliu cu detaliu. Era tot ea, frumoasa Svetlana, dar mai expresivă; ochii umbriţi de melancolie sub fruntea visătoare, un evident aer de suferinţă. Purta de altfel o rochie neagră, iar părul ei bogat îi era strâns într-o plasă din fire subţiri, tot neagră. Observ că şi celelalte fete sunt îmbrăcate în negru. Un prieten, după ce s-a mirat îndeajuns cum de nu aflasem?, mi-a spus că fetele s-au îmbrăcat toate în doliu, ca semn de solidaritate cu Svetlana, care urma să plece acasă, părăsea facultatea, ţările noastre se aflau în război, Războiul Balcanic.
Seara am sfârşit-o pe străzi, însoţind-o pe Svetlana la gară. Eram gălăgioşi, câţiva gardieni ne rugau să mergem acasă. „Unde?” „Cum, nu aveţi case?” „Soldaţii trimişi pe front nu au case?” Pe loc, ne-am unit vocile şi strigam încet, sacadat: Trimite-ţi soldaţii acasă / Vrem soldaţii pe ogoare… / Svetlana ne ruga să încetăm. Nu avea chef să petreacă o noapte în beciul poliţiei.
Gara, la ceas de noapte, e ca o femeie obosită. Stă într-o rână şi dormitează. Pe peron oamenii pot trăi, însă, momente nebuneşti, de extaz. Cineva face rost, numai el ştie cum, de câteva flori. Svetlana plânge, refuză florile şi urcă în tren. Eu iau florile şi alerg în faţă, la locomotivă. Mecanicul pândeşte acele ceasornicului. Geamul e deschis. Albul orbitor al cămăşii, întins pe spatele omului, împrăştie o undă de pace. Primeşte florile, ascunzându-şi uimirea. Lângă el, un tânăr vânjos, doar cu un şorţ peste pantalonii de salopetă, stă în picioare. Parcă asta ar fi meseria lui: să stea în picioare. Mecanicul mută florile în mâna stângă şi trage semnalul de plecare. Alte geamuri, alte imagini.
O boare aduce miros de fum. O vrem pe Svetlana de ieri, nu pe cea de azi. Trenul s-a pierdut în amestecul de noapte cu zori. Ochii ne sunt, acum, adânciți în orbite, ca la bolnavi. (…)

Fragment din romanul Inelul de fum, Corina Victoria Sein, Editura Eminescu, București

„Puterea Picturii asupra oamenilor să fie mai mare decât puterea Poeziei?”


„Pictura se slujește de ochii ca să ne emoționeze. Dar cum o spune Horațiu ,
Segnius irritant animos demissa per aurem, Quam quae sunt oculis subjecta fidelibus.” (Lucrurile auzite de urechi stârnesc sufletele mai slab decât cele care sunt supuse ochilor credincioși).
(Jean-Baptiste Du Bos, Cugetări critice despre poezie și pictură, Biblioteca de Artă, 1983)

EMINESCU

Iubind în taină

Iubind în taină am păstrat tăcere,
Gândind că astfel o să-ţi placă ţie,
Căci în priviri citeam o vecinicie
De-ucigătoare visuri de plăcere.
Dar nu mai pot. A dorului tărie
Cuvinte dă duioaselor mistere;
Vreau să mă-nec de dulcea-nvăpăiere
A celui suflet ce pe al meu ştie.
Nu vezi că gura-mi arsă e de sete
Şi-n ochii mei se vede-n friguri chinu-mi.
Copila mea cu lungi şi blonde plete?
Cu o suflare răcoreşti suspinu-mi,
C-un zâmbet faci gândirea-mi să se-mbete.
Fă un sfârşit durerii… vin’ la sânu-mi.

Avem nevoie de modele? / Eu, Deea, în pragul majoratului / 8


(…) Instinctiv, îmi adun umerii în faţă şi-i prind cu palmele. Prin acest gest, cred eu, mă apăr de agresiune…
Agresiune? Sau, pur şi simplu, mă agăţ de un banal pui de vânt pentru a pune capăt lecturii romanului – după spusele lui Ştefan – scris de Anna?
Tot ce simt acum este o nevoie teribilă de reculegere.
Lacrimile-mi împăienjenesc privirea în timp ce o apăsare teribilă se aşază temeinic de a lungul spinării, împovorându-mă cu teribilului păcat al violatorului de secrete.
Dacă Anna a fi dorit ca noi, familia, să fim puşi la curent cu preocuparea ei, ar fi găsit un moment prielnic, ar fi găsit forţa necesară s o facă, dar nu a făcut-o.
Aşa a hotărât ea; să nu vorbească.
Aşa stau lucrurile şi ele nu pot fi altfel orânduite.
În stilul ei inconfundabil, şi-a luat în serios un rol; acela ce cumulează mai multe funcţii, printre care pe cea de victimă, pe cea de justiţiar, dar şi pe cea de protector, le-a plasat undeva la îndemână de unde, până în acest moment, le-a mânuit iscusit. Rămâne de văzut dacă şi în folosul cuiva, în speţă al ei…
Nu pot să nu mă întreb: ce se întâmplă cu noi, ce se întâmplă cu lumea, dar mai ales ce se întâmplă cu Anna?
Întrebări pot pune la infinit.
Problema rămâne!
Îmi propune, de îndată ce ne vom întoarce acasă, să fac ceea ce nu am făcut până astăzi: să accept, să provoc dacă e cazul, acel gen de comunicare benefic pentru toată lumea…
… „toată lumea, benefic…”
Cine mă cred?
Rămâne de văzut dacă, răspunsul aflat va egala cândva, clipele de nesiguranţă, de luptă cu mine însămi sau îmi va înlesni cufundarea în vreun alt noian de interogaţii, eterne, partenere ce nu cunosc, aşa cum nici eu nu cunosc, repausul.
Mă simt antrenată într-o cursă – ar putea să fie şi ea eternă – de a curmezişul rânduielilor, făcând eforturi să mă conving că perpetua alergare valorează cel puţin cât nişte ochi recunoscători, sau câteva gesturi protectoare…
Viabilă este doar certitudinea că de aproape o zi şi o noapte am fost proiectată într-un alt fel de lume: a suferinţei.
Un loc de unde în orice clipă se pot amplifica până la dramatic situaţii, se pot produce miracole şi toate acestea în vreme ce afară, doar la câţiva metri, apa într-o fântână arteziană susură sub imperiul nu ştiu cărei legi fizice, sfidează imensitatea şi desenează arabescuri fără să-i pese că imaterialele contururi dispar înainte de a se fi definit cu adevărat. În imediata apropiere a acestei risipe de inconştientă activitate diurnă, o tufă de trandafiri expulzează prisosul de parfum ce însoţeşte susurul fântânii. Uniunea lor atrage ca un magnet trecătorii care, seduşi, se poziţionează cât mai aproape de sursă, aşezându-se pe marginea de piatră a fântânii şi, după câteva clipe de admiraţie sau de derută, deşi nu se cunosc între ei, încep să sporovăiască.
Sunt tentată să le tulbur plăcerea, strigându-le: ei bine, oameni buni, ce se întâmplă?
N-am s o fac.
Sunt sigură că intervenţia mea nu ar opri sub nici un motiv cheful de comunicare al personajelor adunate de întâmplare în acelaşi loc, iar şuvoiul de apă al fântânii arteziene va continua să vorbească şi trandafirii să-şi reverse parfumul…
Conversaţia mea purtată cu mine însămi, pare să fie desprinsă dintr-un manual de comunicare nepractic pentru uzul adolescenţilor cu oareşicare probleme de adaptare socială.
Cine mă cred?
Cine sunt!
Răspunsu-mi are toate elementele pentru a fi încadrat în categoria deciziilor şi nu e corect.
Rămân mai departe pe scaunul incomod, la masa de sub fereastră, cu mâinile aşezate, ca un scut, peste paginile necitite încă şi vor mai rămâne aşa o vreme, pentru că sunt derutată, sunt obosită şi nu am sub control toate firele teribilei întâmplări.
Mă tem şi sunt îngrijorată.
Mă tem pentru că nu ştiu dacă am puterea să fac faţă încercărilor, dacă sunt pregătită să mă împovărez cu mari responsabilităţi, dar cel mai tare mă tem de clipa în care va trebui să iau decizii.
Sunt îngrijorată pentru viaţa tatei, a Annei, dar şi pentru starea de sănătate a mamei, a Mioarei, care în acest moment se află sub supraveghere medicală după ce a încercat să se arunce de la fereastra rezervei în care se află tata…
Aşa stau lucrurile, aşa au fost ele planificate să se petreacă.
Cel puţin acest aspect îmi este clar şi nu e puţin.
Mă simt ca un misionar începător: nu ştiu de unde ar fi mai bine să rostesc primul meu discurs: de la o tribună improvizată, stând în picioare, sau de lângă soclul unui edificiu?
Ce edificiu?
Un monument!
Soclu – monument!
Să presupun că soclul există, dar monumentul?
Nici un inventar al monumentelor din lume nu cuprinde monumentul evocat de mine pentru simplul motiv: nu există încă…
Consider că, nu este exclus să greşesc, fiecare om este autorul unui magnific monument: viaţa lui.
Am nevoie, aşadar, de un monument care să fie al meu. Îl am?
Anna îl are cu siguranţă.
Gândurile, îndoielile, trăirile ei adunate în paginile ce le am încă sub ochi, sunt chiar monumentul ei.
Viaţa ei se află aici, sub palmele mele, concentrată în câteva sute de pagini de roman…
Viaţa ei!
Monumentul ei!
Sunt bunuri asupra cărora, în acest moment, ea nu le mai poate decide, nu le mai poate apăra: pentru viaţa ei garanţi sunt medicii…
Romanul!
Anna a construit romanul după chipul şi asemănarea ei?
Nu!
A construit în imaginaţie o Anna „zidită” în semne grafice: agresivă, puternică, decisă şi tenace – care o protejează de propriile-i slăbiciuni, pentru că în fond ea este o fată sensibilă, generoasă, tolerantă, are un caracter blând, pe care, nu ştiu cum face, reuşeşte să-l ascundă… şi e teribil de dependentă de dragoste şi afecţiune… Puterea ei se află în afară de ea, disipată în acest tom…
Oare ce a făcut Anna în zilele şi nopţile, când copleşită de o forţă căreia nu-i se putea opune, aşternea pe hârtie trăirile şi gândurile ei?
Bănuiesc că era relativ fericită, vreau să spun că era mai degrabă fericită decât nefericită. Era hărţuită totuşi de tristeţi a căror pricină se aflau acasă şi de neplăceri ale căror tentacule o pândeau de pretutindeni.
Bat câmpii!
Prea lungă discuţia pe care o port cu mine însămi.
Nu am încotro.
Este modul prin care încerc să mi încarc bateriile, modul prin care caut soluţii şi, de ce n-aş recunoaşte, mă lupt cu teama, cu nesiguranţa, cu, în ultimă instanţă, neîncrederea în propriile mi puteri.
Sunt conştientă de faptul că peste noapte am devenit jucătorul principal într-un joc pentru care nu prea sunt pregătită şi pentru care nici nu ştiu dacă am vocaţie…
Sunt în pragul unei încercări importante, ca un somnambul pe marginea unei stânci: să mă trezesc oare înainte de a sări sau să las visul să continue să facă ordine în starea de buimăceală prin care rătăcesc? ( …)

Fragment din romanul Adolescenţă suspendată, Corina Victoria Sein, 2005, Ed. Excelsior Art

Salonul de Carte Hunedorean – 2016


Poeta Nora Damian este o creatoare de imagini – imagini idei.  Alăturarea cuvintelor provoacă direct gândul.
Cu o parte din creația Norei Damian (volumul de versuri „Spirală”) vă aștept la Salonul de Carte Hunedorean, săptămâna viitoare. (Corina  Victoria Sein)

 

spirala

NAIVITATE

E mult adevăr
în bombăneala nucilor
necioplită
numai ea
Myosotis Sylvatica
când soarele intră în nori fără veste
şi un vânt din senin se stârneşte
e în stare
să jelească cu atâta
cu sinceritate
numai o vegetală amatoare
o soprană de coloratură
pe scena naturii
te poate face să suferi
să ţi se rupă inima de milă
văzând o cum tremură
cu lacrimi adevărate cum plânge
în batiste de patlagină

din volumul Spirală, Nora Damian, Editura Excelsior Art, 2016

 

Să fie doar abis?


salvador-dali-cap-rafaelian_salvador-dali-exploding-head-in-the-style-of-rafael

(Salvador Dali)

Mă așez lângă abis
o adiere de vânt aruncă-n auzul meu virgin
un hohot de râs
„te crezi curajoasă”
nu am timp
nu am cui să răspund
am în jurul meu doar forma intuiție
i-aș zice spațiu și timp
și câteva instrumente
cuvântul
văzul
sunetul
dorința

cuvântul destramă tăcerea
născând imagini succesive
imagini ce redevin curând cuvinte

văzul mă hrănește cu tot ce natura are mai echilibrat
mai armonios
mă ajută să urmăresc propria-mi fantomă
cum bântuie acolo unde eu mă cred acasă

sunetul este mișcare
atenționare
el este găzduit și de glas
când dispare
spațiul se deformează
crește necontrolat

dorința – în această clipă
să aflu dacă „dincolo” există
cuvânt
văz
sunet

… să fie doar abis?

din volumul Scrisoare către nimeni, Corina Victoria Sein, Editura Excelsior Art, 2016

Cândva


girl-before-a-mirror

Lângă mine șade
se odihnește
bărbatul amurg

din marginea nopții mă pătrunde
cu zâmbetul său de peste zi

pare singur pe drumul către nicăieri
eu nu sunt grăbită
nu sunt atrasă în alt joc
îi întind mâna
îl provoc
să ne construim un adăpost
în seara ce se apropie

din volumul Scrisoare către nimeni, Corina Victoria Sein, Editura Excelsior Art, ilustrația Pablo Picasso, Fata în fața unei oglinzi, sursa internet